banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Editörler
Yunus Söylet, Recep Öztürk
2015 Cilt 5
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Editörün Seçimi
     
  Türkiye'de Üniversite Rektörlerinin Sosyo-Demografik Özellikleri ve Kariyer Hazırlıkları  
    Nihat Erdoğmuş, Murat Esen / 2014;4(1):44-53  
   
  Bu çalışmanın amacı Türkiye'de üniversitelerde görev yapan rektörlerin sosyo-demografik özellikleri ve kariyer hazırlıkları bakımından mevcut durumunu ortaya koymaktır. Çalışma betimsel bir araştırma olup devlet ve vakıf üniversitelerinde görev yapan 168 üniversite rektörünü kapsamaktadır. Veri toplama sürecinde üniversitelerin resmi Web sayfaları, rektörlerin kişisel Web sayfaları, Yükseköğretim Kurulu Web sayfası ve istatistikleri ile ÖSYM istatistiklerinden yararlanılmıştır. Türkiye'deki mevcut üniversite rektörleri sosyo-demografik özellikleri bakımından ağırlıklı olarak; erkek, rektörlüğünün ilk döneminde, ilk defa 45-55 yaş aralığında göreve başlamış, 50-60 yaş aralığında, Karadeniz ve İç Anadolu doğumlu bir profil sergilemektedir. Kariyer hazırlığı bakımından ise ağırlıklı olarak; İstanbul Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, ODTÜ ve İstanbul Teknik Üniversitelerinde eğitim görmüş; mühendislik, tıp, iktisadi ve idari bilimler ile fen-edebiyattan mezun; rektör olmadan bir önceki görevi bölüm başkanı, rektör yardımcısı ve dekanlık olan bir profile sahiptir. Devamı...  
 
En Fazla Görüntülenen Makaleler
     
Açık Dergi Sistemleri (ADS): Açık Kaynak Kodlu Dergi Yönetim ve Yayımlama Sistemi
  Sönmez Çelik, Onur Buğan / 2013;3(1):12-21
Türkiye'de Üniversite Rektörlerinin Sosyo-Demografik Özellikleri ve Kariyer Hazırlıkları
  Nihat Erdoğmuş, Murat Esen / 2014;4(1):44-53
Yükseköğretimin finansmanı: Geleneksel ve modern yaklaşımların karşılaştırılması
  Jandhyala B. G. Tilak / 2012;2(1):28-37
Yeni Yükseköğretim Yasası için İstanbul Üniversitesi Önerisi
  İstanbul Üniversitesi Üniversite Yasası Çalışma Grubu; Veysel Batmaz ve ark. / 2011;1(1):6-7
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programındaki (ÖYP) Araştırma Görevlilerinin ÖYP'yi Değerlendirmeleri
  Nurhayat Çelebi, R. Şamil Tatık / 2012;2(3):127-136
Yirmi birinci yüzyılda üniversite fikri: Hayal gücü nerede?
  Ronald Barnett / 2011;1(2):88-94
Türkiye Yükseköğretim Sistemi'ndeki çeşitliliğin işlemselleştirilmesi
  Burak Kılanç / 2012;2(1):38-51
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Mezunları Üzerine Bir Araştırma
  Ayşen Bakioğlu ve ark. / 2011;1(2):65-79
Türkiye'de Yükseköğretimde Büyüme: Yakın Geçmişe Bakış ve Uzun Vadeli (2010-2050) Büyüme Projeksiyonları
  Yüksel Kavak / 2011;1(2):95-102
 
 
 
Yazarlara Çağrı
 

Değerli Akademisyenler,

Türkiye’de hangi konu olursa olsun, bilimsel verilerle tartışma zorluklarımız vardır. Yükseköğretim ile ilgili tartışmalar da benzer şekilde çoğu zaman gözlemlere ve sözel kültüre dayalıdır. Bu konuda bilimsel metodoloji kullanarak yapılmış çalışmaları kaynak göstererek fikir beyan etmek istesek bile bu bilgileri topluca bulabileceğimiz bir süreli yayın arşivi bulmakta zorlanırız. Halbuki sadece bireysel entelektüel çabalarımız için değil, kurumsal stratejilerin belirlenmesi gibi yükseköğretimimizi doğrudan etkileyen durumlar için de bilimsel ve süreli bir yayın ihtiyacımız fazlaca vardır. Böyle bir yayının öncelikle ülkemize ait çeşitli yükseköğretim sorunları ile ilgili verileri de bir araya toplama görevini üstleneceği düşüncesiyle, Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) olarak bu ihtiyacı gidermeye yönelik bir yayın organı olarak Yükseköğretim Dergisi’ni yayımlamaya karar verdik. Devamı...

Çevrimiçi Erken Baskı
Çevrimiçi Erken Baskıda yeni makaleler yayımlanıyor...


Yükseköğretim Dergisi Sosyal Medyada!
Artık Yükseköğretim Dergisi'ni Facebook ve Twitter sayfalarında da izleyebilirsiniz.


Bilimsel Danışma Kuruluna Yeni İsimler
Yükseköğretim Dergisi Bilimsel Danışma Kurulu ulusal ve uluslararası çapta yeni akademisyenlerin katılımı ile genişliyor.


Makale Kontrol Listesi
Yükseköğretim Dergisi'ne göndereceğiniz makalenizi son bir kez gözden geçirmeniz için bir kılavuzunuz var.


 
En Yeni Makaleler
     
Türkiye'deki araştırma makalesi yayınlarının mevcut durumu ve iyileştirme önerileri
Lisansüstü Eğitimin Sorunları
Üniversitelerde Stratejik Yönetim Uygulamalarının Performansa Etkileri: Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin Karşılaştırmalı Analizi
Türkiye'de Yükseköğretime Geçiş Sistemi
Üniversite ve Bilim İnsanı
Üniversitelerde Bütünleşik Proje Yönetimi için Model Önerisi
Üniversite Öğrencilerinin Kişisel ve Mesleki Yetkinliklerinin Düzeyine İlişkin Görüşleri
 
 
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Abone Olun!
Yükseköğretim Dergisi basılı sayılarını edinmek ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2015, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.