banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Editörler
Yunus Söylet,
Recep Öztürk,
Salih Murat Akkın,
Süphan Nasır
2015 Cilt 5
 
 
Deomed Yayıncılık
 

Dergimiz Thomson Reuters'ın yeni dizini ESCI'ye alındı!
Yükseköğretim Dergisi, 2015 yılı içeriği itibariyle Thomson Reuters tarafından yeni oluşturulan ESCI (Emerging Sources Citation Index) kapsamında dizinlenmeye başladı.

 
Editörün Seçimi
     
  Bireysel ve Sosyal Getirileri Işığında Yükseköğretime Yatırım Yapmanın Gerekliliği  
    Metin Özkan, Habib Özgan / 2015;5(1):44-54  
   
  Yükseköğretime toplumsal ve bireysel getirileri nedeniyle her geçen gün artan talep, ülkelerin yükseköğretim arzını yükseltme çabası içinde olmasına neden olmaktadır. Bu çaba içerisinde ülkelerin karşılaştığı temel sorun alanlarından biri, yükseköğretimdeki okullaşma oranının hızlı bir şekilde artmasının kaçınılmaz bir sonucu olarak tüm dünya ülkelerinde merkezî hükümetler tarafından yükseköğretime ayrılan kaynakların yetersiz kalmasıdır. Ülkeler bu sorunu aşmak amacıyla farklı yükseköğretim finansman yöntemleri benimsemekte ya da var olan sistemlerinde zamanla değişiklikler yapmaktadırlar. Bu doğrultuda yükseköğretimin finansmanında, son yıllarda ağırlıklı olarak kamusal finansman yerine sivil toplum örgütlerinin, sanayi kuruluşlarının ve bireylerin daha fazla finansmana katıldıkları karma finansman yöntemleri benimsenmeye başlamıştır. Ancak hangi paydaşların ne ölçüde yükseköğretim finansmanına katkıda bulunması gerektiği konusu tartışmalıdır. Yükseköğretim hizmetinin oluşturduğu faydalardan kimlerin yararlandığının belirlenmesi finansmana kimlerin katılması gerektiği konusunda fikir sağlayabilmektedir. Bu araştırmada, yükseköğretime yatırım yapmanın gerekliliğini yükseköğretimin bireysel ve toplumsal getirilerini betimleyerek ortaya koymak amaçlanmıştır. Devamı...  
 
En Fazla Görüntülenen Makaleler
     
Türkiye'de Üniversite Rektörlerinin Sosyo-Demografik Özellikleri ve Kariyer Hazırlıkları
  Nihat Erdoğmuş, Murat Esen / 2014;4(1):44-53
Açık Dergi Sistemleri (ADS): Açık Kaynak Kodlu Dergi Yönetim ve Yayımlama Sistemi
  Sönmez Çelik, Onur Buğan / 2013;3(1):12-21
Yirmi birinci yüzyılda üniversite fikri: Hayal gücü nerede?
  Ronald Barnett / 2011;1(2):88-94
Yükseköğretimin finansmanı: Geleneksel ve modern yaklaşımların karşılaştırılması
  Jandhyala B. G. Tilak / 2012;2(1):28-37
Yeni Yükseköğretim Yasası için İstanbul Üniversitesi Önerisi
  İstanbul Üniversitesi Üniversite Yasası Çalışma Grubu; Veysel Batmaz ve ark. / 2011;1(1):6-7
Üniversite ve Bilim İnsanı
  İsmail Hakkı Aydın / 2014;4(2):69-75
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programındaki (ÖYP) Araştırma Görevlilerinin ÖYP'yi Değerlendirmeleri
  Nurhayat Çelebi, R. Şamil Tatık / 2012;2(3):127-136
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Mezunları Üzerine Bir Araştırma
  Ayşen Bakioğlu ve ark. / 2011;1(2):65-79
Türkiye'de Yükseköğretimde Büyüme: Yakın Geçmişe Bakış ve Uzun Vadeli (2010-2050) Büyüme Projeksiyonları
  Yüksel Kavak / 2011;1(2):95-102
 
 
 
Yazarlara Çağrı
 

Değerli Akademisyenler,

Türkiye’de hangi konu olursa olsun, bilimsel verilerle tartışma zorluklarımız vardır. Yükseköğretim ile ilgili tartışmalar da benzer şekilde çoğu zaman gözlemlere ve sözel kültüre dayalıdır. Bu konuda bilimsel metodoloji kullanarak yapılmış çalışmaları kaynak göstererek fikir beyan etmek istesek bile bu bilgileri topluca bulabileceğimiz bir süreli yayın arşivi bulmakta zorlanırız. Halbuki sadece bireysel entelektüel çabalarımız için değil, kurumsal stratejilerin belirlenmesi gibi yükseköğretimimizi doğrudan etkileyen durumlar için de bilimsel ve süreli bir yayın ihtiyacımız fazlaca vardır. Böyle bir yayının öncelikle ülkemize ait çeşitli yükseköğretim sorunları ile ilgili verileri de bir araya toplama görevini üstleneceği düşüncesiyle, Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) olarak bu ihtiyacı gidermeye yönelik bir yayın organı olarak Yükseköğretim Dergisi’ni yayımlamaya karar verdik. Devamı...

Çevrimiçi Erken Baskı
Çevrimiçi Erken Baskıda yeni makaleler yayımlanıyor...


Yükseköğretim Dergisi Sosyal Medyada!
Artık Yükseköğretim Dergisi'ni Facebook ve Twitter sayfalarında da izleyebilirsiniz.


Bilimsel Danışma Kuruluna Yeni İsimler
Yükseköğretim Dergisi Bilimsel Danışma Kurulu ulusal ve uluslararası çapta yeni akademisyenlerin katılımı ile genişliyor.


Makale Kontrol Listesi
Yükseköğretim Dergisi'ne göndereceğiniz makalenizi son bir kez gözden geçirmeniz için bir kılavuzunuz var.


 
En Yeni Makaleler
     
İş İlanlarının Müfredata Yansıtılmasına Yönelik Dinamik Bir Model Önerisi
Akademik ve İdari Personelin İç Girişimcilik Algılarının Ölçülmesi Üzerine Bir Araştırma
Türkiye'deki Üniversitelerin Konumlandırma Kriterleri Üzerine Nitel Bir Araştırma
Üniversitelerde Örgütsel Sessizliğin Olası Sonuçları
Yükseköğretim ekonomisi ve Türkiye üniversitelerinin aktüel görünümü
Türkiye'de Lisansüstü Eğitim, Araştırmacı Sayısı, Araştırma Görevlileri Sorunları ve Çözüm Önerileri
 
 
 
 
ESCI
EBSCO
ASOS Index
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Abone Olun!
Yükseköğretim Dergisi basılı sayılarını edinmek ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2016, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.