banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 

Saygıdeğer Yazarlarımıza Duyuru
Dergimize gönderilen yazı sayısının öngörülenin çok üzerinde olması dolayısıyla gönderilen değerli çalışmaların hem hakem değerlendirme süreçleri uzamakta hem de yayına hazırlanmalarında istenmeyen gecikmeler yaşanmaktadır. Editör Kurulumuz yaşanan yoğunluk nedeniyle 1 Haziran 2020 itibariyle dört ay süreyle yeni yazı kabulünü durdurma kararı almıştır. Bu süreçte sadece Covid-19 pandemisi ile ilişkili yükseköğretim alanını ilgilendiren yazılar değerlendirme için kabul edilebilecektir. Bu yazıların iletişimden sorumlu Editör Yardımcısı'na doğrudan e-posta yoluyla iletilmesi rica olunur.
Dergimize göstermiş olduğunuz yoğun ilgiye teşekkür ederiz.
Editör Kurulu

 
Covid-19 ve Eğtim
     
  Yeni Tip Koronavirüs Pandemisi Döneminde Üniversitelerde Uzaktan Eğitim: Lisans Öğrencileri Kapsamında Bir Değerlendirme Çalışması  
    Engin Karadağ, Cemil Yücel / Çevrimiçi Erken Baskı, 18 Mayıs 2020  
  Aralık 2019'da Çin'in bildirdiği yeni tip Koronavirüs enfeksiyonu (Covid-19) birkaç haftada bütün dünyayı etkileyen bir pandemi boyutunu aldı. Pandemi, ülkelerin başta eğitim kurumları olmak üzere birçok alanda hızlı karar almalarını gerektirdi. Bu kapsamda 16 Mart 2020 tarihinden itibaren Türkiye'de üniversitelerin 2020-2021 bahar dönemini uzaktan eğitimle sürdürmeleri kararı alındı. Bu çalışmada, Türkiye'deki üniversitelerin Covid-19 sürecindeki uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin lisans öğrencilerinin memnuniyetleri incelendi. Devamı...  
     
  Yeni Tip Koronavirüs'ün Türk Eğitim Politikaları Uygulamalarına Etkisi: Milli Eğitim Bakanlığının ve Yükseköğretim Kurulunun Yeni Düzenlemeleri  
    Ebru Eren / Çevrimiçi Erken Baskı, 15 Mayıs 2020  
  Bulaşıcı hastalıklar, insanlık tarihi boyunca toplumsal yaşamın şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Günümüzde ise yeni tip bir Koronavirüs'ün yol açtığı ve Covid-19 olarak adlandırılan bulaşıcı bir hastalık ortaya çıkmıştır. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde baş gösteren bu salgın, Aralık 2019 itibari ile tüm dünyaya hızlıca yayılmıştır. Bu konuda önlemler alan devletler ise yeni tip Koronavirüs'ün zorunlu kıldığı yeni toplumsal düzene uygun olarak eğitim, sağlık, kültür, ulaştırma gibi çeşitli alanlarda politikalar belirlemektedir. Eğitim sisteminin bu düzenden etkilenen alanların başında olduğu düşünülürse, eğitim politikalarının etkili bir sosyal devlet politikası olarak belirlenmesinin ve uygulanmasının önemli olduğu tartışılmazdır. Söz konusu çalışma, yeni tip Koronavirüs'ün Türk eğitim politikalarına etkisini incelemektedir. Devamı...  
     
     
  Türkiye'de Güçlenen Mesleki Eğitim Kapasitesinin Covid-19 ile Mücadeleye Katkısı  
    Mahmut Özer / Çevrimiçi Erken Baskı, 5 Mayıs 2020  
  Eğitim, Covid-19 pandemisinin neden olduğu olumsuzluklardan en fazla etkilenen alanlardan birisi olmuştur. Ülkeler eğitimin kesintiye uğramaması için uzaktan eğitim ile öğrencilere destek olmaya çalışmaktadır. Türkiye'de de benzer durum söz konusu olup Milli Eğitim Bakanlığı hem internet üzerinden eğitim platformunu kullanarak hem de televizyon yayınları ile uzaktan eğitim desteği sağlamaktadır. Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında ve eğitim sistemindeki öğrenci sayısı dikkate alındığında Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan kitlesel eğitim desteğini başarılı bir şekilde yürütmekte ve sürekli yenilikler ve iyileştirmelerle uzaktan eğitim kalitesini de artırmaktadır. Devamı...  
Editörün Seçimi
     
  TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi Kriterlerinin Girişimci Üniversitelerde Öne Çıkan Faaliyetler Açısından Değerlendirilmesi  
    Barış Uslu, Alper Çalıkoğlu, Fatma Nevra Seggie, Steven H. Seggie / 2020;10(1):1-11  
   
  Bu çalışmanın amacı; TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi (TÜBİTAK-GYÜE) gösterge setindeki kriterlerin, yükseköğretim dergilerindeki makalelerde öne çıkan girişimci üniversite faaliyet alanları kapsamında, teorik açıdan değerlendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda, alanyazın temelli teorik karşılaştırma yapılmıştır. Öncelikle, TÜBİTAK-GYÜE ile ilgili bilgiler derlenmiş ve görselleştirilmiştir. Ardından, önde gelen yükseköğretim dergilerindeki makalelere dayalı bir meta-sentez çalışmasının girişimci üniversite faaliyet alanları konusundaki sonuçları görselleştirilmiştir. Analiz aşamasında ise, oluşturulan şekillerden hareketle TÜBİTAK-GYÜE gösterge seti ile seçili yayınlarda öne çıkan girişimci üniversite faaliyet alanları tablolaştırılarak karşılaştırılmıştır. Yapılan teorik karşılaştırmada, TÜBİTAK-GYÜE'deki beş kategorinin üniversiteler için öne çıkan girişimcilik faaliyetlerinden fazlasını içerdiği belirlenmiştir. Devamı...  
Kitap Değerlendirmeleri
     
Faydasız Bilginin Faydası
Abraham Flexner, 2017


Kemal Bakır / Çevrimiçi Erken Baskı
Robot-proof: Higher Education in the Age of Artificial Intelligence
Joseph E. Aoun, 2017


Aydın Aslan / 2019;9(3):369
Yayımlanmış kitap değerlendirmeleri
Tümünü Görüntüle...
Yeni Makaleler
   
Üniversite Öğrencilerinin Ödev Konusundaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi
V. Yar Yıldırım / Çevrimiçi Erken Baskı, 18 Mayıs 2020
Hindistan'da Farklı Mühendislik Dallarını Seçen Öğrencilerin Seçimlerini Belirleyen Faktörler
J. B. G. Tilak / Çevrimiçi Erken Baskı, 15 Mayıs 2020
Değişen Yükseköğretim Sistemini Sosyokültürel ve Mekânsal Bağlamlarda Yeniden Düşünmek
A. M. Ayten, İ. H. Göver / Çevrimiçi Erken Baskı, 14 Mayıs 2020
Yükseköğretimde Kalite Süreçleri: İnsani Gelişme Endeksi Raporlarına Göre Ülkelerin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
N. B. Hamutoğlu, E. N. Ünveren-Bilgiç, M. Elmas / 2020;10(1):112-124
Bologna Sürecinin Öğrenci Merkezli Öğrenme Boyutu: Eğitim Fakültesi Öğretim Programlarına Yansımalar
N. Kısa, F. Uysal, Y. Kavak / 2020;10(1):85-95
Yükseköğretimde Kurumsal Yönetim: Akademik Birimlerin Yönetim Süreci ve Karşılaşılan Sorunlar
S. Gümüş, D. Gülmez / 2020;10(1):73-84
Örgütsel Demokrasi ile Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişki: Öğretim Elemanları Üzerine Bir Araştırma
Z. Çopur, G. Atanur Baskan / 2020;10(1):61-72
Üniversitelerin Sanal Yüzü İlk Bakışta Ne Söyler? Türkiye Üniversitelerinin Kurumsal İnternet Sitelerinin Açılış Sayfaları Görsel ve Metinsel İçerik Analizi
S. Emil / 2020;10(1):51-60
Bir BÖTE Lisans Programının Öğrencilerin Mesleki Yeterlikleri Kazanmaları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Ö. E. Akgün, M. Topal, M. Kıyıcı / 2020;10(1):12-26
YÖS ile Üniversiteye Yerleşen Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Stresle Başa Çıkma Stilleri, Problem Çözme Becerileri ve Yardım Arama Davranışları
C. Yelken, H. Yazıcı, F. Altun / 2020;10(1):27-37
 
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.