banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Editörler
Yunus Söylet,
Recep Öztürk,
Salih Murat Akkın,
Süphan Nasır
2017 Cilt 7
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Editörün Seçimi
     
  Türkiye'de Yükseköğretimin Genişlemesi: Gerekçeler ve Ortaya Çıkan Sorunlar  
    Ebru Karataş Acer, Nezahat Güçlü / 2017;7(1):28-38  
   
  Bu çalışmanın amacı Türkiye'de yükseköğretimin genişleme politikasını, bu genişlemenin dayandığı gerekçeleri ve bu politikadan kaynaklı sorunları betimleyerek ortaya koymaktır. Türkiye'de 2016 itibari ile, üniversitelerin sayısı 111 devlet üniversitesi, 63 vakıf üniversitesi ve 7 vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere 181'e yükselmiştir. 2006 yılından sonra üniversite sayısı 77'den 181'e yükselerek %131 oranında; devlet üniversitesi sayısı ise 53'den 111'e yükselerek %109 oranında bir artış göstermiştir. Özellikle 2006 yılından sonra üniversitelerin hızla genişlemesinin dayandığı sosyolojik, ekonomik, ideolojik, politik gerekçelerinin incelenmesi gerekli kılınmıştır. Ayrıca üniversitelerin hızla genişlemesi ve her ile kurulmaları, Türk yükseköğretim sisteminin, reform ve politikalardan kaynaklanan bazı sorun ve problemler ile karşı karşıya kalmasına neden olmuştur. Bu çalışmanın, nitelik ile nicelik, çeşitlilik (diversity) ile homojenleşme sorunlarını betimleyerek incelemesinden dolayı Türk yükseköğretim sisteminin karşılaştığı bazı temel sorunlara ışık tutacağı düşünülmektedir. Devamı...  
 
En Fazla Görüntülenen Makaleler
     
Türkiye'de Üniversite Rektörlerinin Sosyo-Demografik Özellikleri ve Kariyer Hazırlıkları
  Nihat Erdoğmuş, Murat Esen / 2014;4(1):44-53
Yirmi birinci yüzyılda üniversite fikri: Hayal gücü nerede?
Ronald Barnett / 2011;1(2):88-94
Açık Dergi Sistemleri (ADS): Açık Kaynak Kodlu Dergi Yönetim ve Yayımlama Sistemi
Sönmez Çelik, Onur Buğan / 2013;3(1):12-21
Yükseköğretimin finansmanı: Geleneksel ve modern yaklaşımların karşılaştırılması
  Jandhyala B. G. Tilak / 2012;2(1):28-37
Yeni Yükseköğretim Yasası için İstanbul Üniversitesi Önerisi
  İstanbul Üniversitesi Üniversite Yasası Çalışma Grubu; Veysel Batmaz ve ark. / 2011;1(1):6-7
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programındaki (ÖYP) Araştırma Görevlilerinin ÖYP'yi Değerlendirmeleri
  Nurhayat Çelebi, R. Şamil Tatık / 2012;2(3):127-136
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Mezunları Üzerine Bir Araştırma
  Ayşen Bakioğlu ve ark. / 2011;1(2):65-79
Yükseköğretimde Hesap Verebilirlik
  Tokay Gedikoğlu / 2012;2(3):142-150
Üniversite ve Bilim İnsanı
  İsmail Hakkı Aydın / 2014;4(2):69-75
 
 
 
Editörden
  2017;7(1):iv

Yükseköğretim Dergisinin Saygıdeğer Okurları,

ESCI (Emerging Sources Citation Index) tarafından dizinlenmeye başladığının üçüncü yılında, amaçlarına uygun olarak hedeflerini başarıyla gerçekleştirerek yoluna devam eden "Yükseköğretim Dergisi" bu sayı ile yedinci cilde başlamış oldu. Altıncı cildimizde ağırlıklı olarak ampirik araştırmalara yer vermekle birlikte, derleme, örnek olay ve kitap değerlendirme yazılarını yayınladık. Gelecek sayılarımızda, yükseköğretimde yönetim ve politikalar, finansman, insan gücü, eğitim yeterlilikleri, ölçme değerlendirme, uzaktan eğitim, uluslararasılaşma, kalite ve akreditasyon, yenilikçilik/girişimcilik, dünya ölçeğinde üniversite olmak ve sıralama sistemleri gibi konularla içeriğimizi zenginleştirmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla, belirli bir ana teması olan özel sayı(lar) hazırlama çalışmalarımız devam etmektedir. Devamı...
 
Kitap Değerlendirmeleri
     
Yükseköğretimin Fırtınalı Sularında
Üstün Ergüder, 2015

Naci Tolga Saruç / 2016;6(3):155-156
Hekimliğin Seyir Defteri
Faik Çelik, 2013

Recep Öztürk / 2016;6(2):104
Yayımlanmış kitap değerlendirmeleri
Tümünü Görüntüle...

 
En Yeni Makaleler
     
Öğrencilerin kitlesel açık erişim çevrimiçi derslerdeki kazanımları: Ders tasarımına yönelik bazı öneriler
Tıp Eğitiminde Klinik Yeterliliğin Değerlendirilmesi
Üniversite Öğrencilerinin Derste Can Sıkıntısına İlişkin Görüşleri: Öğretmen Adayları Üzerine Bir Araştırma
Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Memnuniyet Düzeyleri ve Gelecek Beklentisi Algılarının İncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örneği
Öğrenci Memnuniyeti Açısından Üniversiteler Arası Sıralamada Yeni Bir Sistem Önerisi
YÖK Başkanları ve YÖK Uygulamalarına Yapılan Eleştirilere Genel Bir Bakış
 
 
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Abone Olun!
Yükseköğretim Dergisi basılı sayılarını edinmek ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2017, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.