banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
 
 
Cilt / Volume 1, Sayı / Issue 1, Yazı sayısı: 10 Item(s)
Haziran / June 2011, Sayfa / Page(s): 1-60
 
  Editörden / Editorial
 
Editörden
Editorial
  Editör Kurulu / Editorial Board
  Yükseköğretim Dergisi 2011;1(1):ıv
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mayıs / May 26, 2011
  ÖZET | ABSTRACT | PDF (92 KB)
 
  Görüş / Viewpoint
 
21st Century Reflections of an Academic Dean
Bir dekanın 21. yüzyılda eğitime ilişkin düşünceleri
  C. Warren Neal
  Yükseköğretim Dergisi 2011;1(1):1-5
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mayıs / May 26, 2011
  doi:10.2399/yod.11.001
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (87 KB)
 
Yeni Yükseköğretim Yasası için İstanbul Üniversitesi Önerisi
A proposal from Istanbul University for a new legislation on higher education
  İstanbul Üniversitesi Üniversite Yasası Çalışma Grubu; Veysel Batmaz, Recep Öztürk, Öktem Vardar, Murat Yanık, Sıddık Yarman, Hasan Yazıcı
  Yükseköğretim Dergisi 2011;1(1):6-7
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mayıs / May 26, 2011
  doi:10.2399/yod.11.006
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (71 KB)
 
  Derleme / Conceptual Review
 
Yükseköğretimde Çağdaş Yaklaşımlar, Yapısal Değişiklikler: Diş Hekimliği Eğitimi Örneği
Contemporary approaches, structural changes in higher education: an example of dental education
  Yegane Güven
  Yükseköğretim Dergisi 2011;1(1):8-16
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 5, 2011
  doi:10.2399/yod.11.008
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (116 KB)
 
İstanbul için Ortak Aklı Belirlerken Bölgesel Kalkınmanın Yatay Keseni Olarak Yükseköğretim
Constituting the common wisdom for Istanbul: higher education as a cross cutting issue for regional development
  Abdülmecit Karataş
  Yükseköğretim Dergisi 2011;1(1):17-24
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 5, 2011
  doi:10.2399/yod.11.017
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (207 KB)
 
Yükseköğretim Finansman Politikasında Yeni Bir Yaklaşım: Maliyet Paylaşımı
A new approach in higher education finance policy: cost sharing
  Filiz Gölpek
  Yükseköğretim Dergisi 2011;1(1):25-33
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 5, 2011
  doi:10.2399/yod.11.025
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (116 KB)
 
Cumhuriyet Dönemi Türk Yükseköğretiminde Rektör Seçimi ve Atamaları
Election and appointment of a Rector in the Republican era of Turkish Higher Education
  Durmuş Günay, Muharrem Kılıç
  Yükseköğretim Dergisi 2011;1(1):34-44
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mayıs / May 26, 2011
  doi:10.2399/yod.11.034
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (127 KB)
 
  İzlenim / Impression
 
Ohio State Üniversitesinde Eğitim ve Araştırma
Education and research at Ohio State University
  İbrahim Ortaş
  Yükseköğretim Dergisi 2011;1(1):45-50
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mayıs / May 26, 2011
  doi:10.2399/yod.11.045
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (105 KB)
 
  Anma Yazısı / Obituary
 
Prof. Dr. İhsan Doğramacı (1915-2011)
Professor İhsan Doğramacı, MD (1915-2010)
  Faik Çelik
  Yükseköğretim Dergisi 2011;1(1):51-53
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Haziran / June 25, 2011
  doi:10.2399/yod.11.051
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (106 KB)
 
  Kitap Değerlendirmesi / Book Review
 
Kitap Değerlendirmesi: Türkiye'de Yükseköğretim: Karşılaştırmalı Bir Analiz / B. S. Gür, T. Küçükcan, 2009
Book review: Türkiye'de Yükseköğretim: Karşılaştırmalı Bir Analiz / B. S. Gür, T. Küçükcan, 2009
  Süphan Nasır
  Yükseköğretim Dergisi 2011;1(1):54-55
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mayıs / May 26, 2011
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (83 KB)
 
Kitap Değerlendirmesi: Akreditasyon. Eğitimde Kalite / A. Bakioğlu, R. Baltacı, 2010
Book review: Akreditasyon. Eğitimde Kalite / A. Bakioğlu, R. Baltacı, 2010
Süleyman Avcı
  Yükseköğretim Dergisi 2011;1(1):56-57
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mayıs / May 26, 2011
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (85 KB)
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.