banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
 
 
Cilt / Volume 3, Sayı / Issue 3, Yazı sayısı: 9 Item(s)
Aralık / December 2013, Sayfa / Page(s): 121-179
 
  Ampirik Araştırma / Empirical Research
 
Adaptation of Social Interaction Learning Styles by Freshman Engineering Students in Communication Courses
İletişim dersleri alan birinci sınıf mühendislik öğrencilerinin sosyal etkileşime dayalı öğrenme stillerindeki değişiklikler
  Tanju Deveci
  Yükseköğretim Dergisi 2013;3(3):121-128
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Aralık / December 20, 2013
  doi:10.2399/yod.13.019
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (110 KB)
 
Learning to Teach: Graduate Assistants’ Expedition into Teaching Teachers
Öğretmeyi öğrenmek: Araştırma görevlilerinin öğretmen adaylarına öğretmeyi öğrenme serüvenleri
  Sevgi Aydın, Deborah L. Hanuscin
  Yükseköğretim Dergisi 2013;3(3):129-141
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Temmuz / July 27, 2013
  doi:10.2399/yod.13.020
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (156 KB)
 
  Derleme / Literature Review
 
Bilgiyi Paylaşmak: Biyomedikal Alanda Bilimsel Makale Yazım Kuralları ile İlgili Derleme
Sharing the knowledge: A review of fundamentals of scientific writing
  Özlem Serpil Çakmakkaya
  Yükseköğretim Dergisi 2013;3(3):142-150
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Kasım / November 1, 2013
  doi:10.2399/yod.13.015
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (191 KB)
 
Academic Mobility between European Union Countries and Turkey
Avrupa ülkeleri arasında akademik hareketlilik ve Türkiye
  Gönül Oğuz
  Yükseköğretim Dergisi 2013;3(3):151-164
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Aralık / December 10, 2013
  doi:10.2399/yod.13.016
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (214 KB)
 
Daha İyi Tıp Eğitimi İçin Tartışılan Güncel Görüşler
Current concepts on better medical education
  Zeynep Solakoğlu, Feyza Darendeliler
  Yükseköğretim Dergisi 2013;3(3):165-168
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Aralık / December 12, 2013
  doi:10.2399/yod.13.017
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (93 KB)
 
Yükseköğretimin Değişen Bağlamı: 21. Yüzyılda Dönüşümler ve Eğilimler
Changing context of higher education: Transformations and trends in the 21st Century
  Devrim Vural Yılmaz
  Yükseköğretim Dergisi 2013;3(3):169-176
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Aralık / December 12, 2013
  doi:10.2399/yod.13.018
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (113 KB)
 
  Kitap Değerlendirmesi / Book Review
 
Kitap Değerlendirmesi: Akademik Planlama. Akademik Stratejik Planın Merkezi ve Özü / D. J. Rowley, H. Sherman; Çev. A. Esen, 2012
Book Review: Akademik Planlama. Akademik Stratejik Planın Merkezi ve Özü / D. J. Rowley, H. Sherman; Çev. A. Esen, 2012
  Mehmet Birinci
  Yükseköğretim Dergisi 2013;3(3):177
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Kasım / November 2, 2013
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (70 KB)
 
  Dizin / Index
 
Hakem, Konu ve Yazar Dizini
Reviewer, subject and author indexes
  Yükseköğretim Dergisi 2013;3(3):178-179
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ocak / January 21, 2014
  PDF (75 KB)
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.