banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
 
 
Cilt / Volume 5, Sayı / Issue 1, Yazı sayısı: 7 Item(s)
Nisan / April 2015, Sayfa / Page(s): 1-56
 
  Editörden / Editorial
 
Editörden
Editorial
  Editör Kurulu / Editorial Board
  Yükseköğretim Dergisi 2015;5(1):iv
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Kasım / November 27, 2015
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (53 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Empirical Research
 
Öğretmen Adaylarının Kontrol Odağı İnançları ve Eğitim Felsefeleri
Locus of control schedule and educational philosophies of teacher candidates
  Osman Ferda Beytekin, Ayşegül Kadı, Erdal Toprakçı
  Yükseköğretim Dergisi 2015;5(1):1-8
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Kasım / November 9, 2015
  doi:10.2399/yod.15.002
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (117 KB)
 
Akademisyen Algılarına Göre Üniversitelerde Psikolojik Yıldırma: Dokuz Eylül Üniversitesi Örneği
Academicians' perceptions of mobbing at universities: Dokuz Eylül University case
  Pelin Esma Cayvarlı, Semiha Şahin
  Yükseköğretim Dergisi 2015;5(1):9-25
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Kasım / November 12, 2015
  doi:10.2399/yod.15.003
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (167 KB)
 
Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Benlik Saygısı ve Öz Etkililik Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Determination of effecting factors self-esteem and self-efficacy levels of school of health students
  Sultan Güçlü, Ferruh Taşpınar, Betül Taşpınar
  Yükseköğretim Dergisi 2015;5(1):26-34
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Kasım / November 16, 2015
  doi:10.2399/yod.15.005
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (126 KB)
 
Freshman Students' Emotional Intelligence and Team-Work Satisfaction Levels. A Comparative Study: Gender and Nationality
Birinci sınıf öğrencilerinin duygusal zekâsı ve ekip çalışması memnuniyet düzeyleri. Cinsiyet ve uyruk açısından karşılaştırmalı bir çalışma
  Tanju Deveci
  Yükseköğretim Dergisi 2015;5(1):35-43
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Kasım / November 16, 2015
  doi:10.2399/yod.15.007
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (125 KB)
 
  Derleme / Literature Review
 
Bireysel ve Sosyal Getirileri Işığında Yükseköğretime Yatırım Yapmanın Gerekliliği
The necessity of investing higher education in the light of individual and social returns
  Metin Özkan, Habib Özgan
  Yükseköğretim Dergisi 2015;5(1):44-54
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Eylül / September 9, 2015
  doi:10.2399/yod.15.001
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (162 KB)
 
  Kitap Değerlendirmesi / Book Review
 
Kitap Değerlendirmesi: The Law of Higher Education. A Comprehensive Guide to Legal Implications of Administrative Decision Making / W. A. Kaplin, B. A. Lee, 2013
Book Review: The Law of Higher Education. A Comprehensive Guide to Legal Implications of Administrative Decision Making / W. A. Kaplin, B. A. Lee, 2013
  Muharrem Kılıç
  Yükseköğretim Dergisi 2015;5(1):55-56
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Kasım / November 12, 2015
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (81 KB)
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.