banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Editörler
Yunus Söylet,
Recep Öztürk,
Salih Murat Akkın,
Süphan Nasır
2017 Cilt 7
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue Yazı sayısı: 9 Item(s)
 
 
  Görüş / Viewpoint
 
Standardizasyon Akademisi
Academy of standardization
  Mustafa Yörük
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ağustos / August 26, 2017
  doi:10.2399/yod.17.012
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (139 KB)
 
  Kitap Değerlendirmesi / Book Review
 
Kitap Değerlendirmesi: Yükseköğretime Bakış 2017. İzleme ve Değerlendirme Raporu / Bekir S. Gür, Zafer Çelik, Türker Kurt, Serkan Yurdakul, 2017
Book Review: Yükseköğretime Bakış 2017. İzleme ve Değerlendirme Raporu / Bekir S. Gür, Zafer Çelik, Türker Kurt, Serkan Yurdakul, 2017
  Süphan Nasır
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ağustos / August 25, 2017
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (87 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Empirical Research
 
Lisansüstü Programlara Öğrenci Seçiminde Sübjektiflik Eğilimi: Giriş Mülakatlarına İlişkin Bir Araştırma
The subjectivism in the selection of students to the graduate programs: A study on the entry interviews
  Tekin Akgeyik
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ağustos / August 25, 2017
  doi:10.2399/yod.17.011
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (116 KB)
 
  Kısa Rapor / Short Report
 
Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması [TÜMA-2017]: Rapor Özeti
Turkey University Satisfaction Survey [TUSS-2017]: A brief summary
  Engin Karadağ, Cemil Yücel
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ağustos / August 15, 2017
  doi:10.2399/yod.17.016
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (157 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Empirical Research
 
Yükseköğretimde Gelecek Senaryolarına İlişkin Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Görüşleri: Fenomenolojik Bir Araştırma
The views of the education faculty students on future scenarios in higher education: A phenomenological analysis
  Faruk Levent, R. Şamil Tatık, Semih Çayak, Bahar Doğan
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ağustos / August 14, 2017
  doi:10.2399/yod.17.008
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (174 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Empirical Research
 
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite Seçimini Etkileyen Etmenler
The factors that affect international students' university selection
  Soner Polat, Yaser Arslan
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ağustos / August 14, 2017
  doi:10.2399/yod.17.007
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (173 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Empirical Research
 
Akademisyenlerin Kariyer Basamakları ve Yükseltme Ölçütlerine İlişkin Görüşleri
The views of the academicians related to academic career levels and promotion criteria
  Tuğba Karataş, Şükrü Özen, Emel Gülnar
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ağustos / August 14, 2017
  doi:10.2399/yod.17.006
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (145 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Empirical Research
 
Türkiye'de Fizyoloji Lisansüstü Eğitimine Genel Bakış
An overview of the post-graduate physiology education in Turkey
  Melek Bor-Küçükatay, Melike Şahiner, Berrak Ç. Yeğen
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Temmuz / July 5, 2017
  doi:10.2399/yod.17.010
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (131 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Empirical Research
 
Professional Development Needs of Junior Faculty: A Survey Study in a Public University in Turkey
Genç öğretim üyelerinin mesleki gelişim ihtiyaçları: Türkiye'deki bir devlet üniversitesinde tarama çalışması
  Oya Yerin Güneri, Esra Eret Orhan, Yeşim Çapa Aydın
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Temmuz / July 3, 2017
  doi:10.2399/yod.17.005
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (139 KB)
 
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Abone Olun!
Yükseköğretim Dergisi basılı sayılarını edinmek ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2017, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.