banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
 
 
Cilt / Volume 9, Sayı / Issue 1, Yazı sayısı: 12 Item(s)
Nisan / April 2019, Sayfa / Page(s): 1-124
 
  Editörden / Editorial
 
Editörden
Editorial
  Editör Kurulu / Editorial Board
  Yükseköğretim Dergisi 2019;9(1):iv
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 24, 2019
  doi:10.2399/yod.19.000
  ÖZET | ABSTRACT | PDF (62 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Empirical Research
 
Are Our Students Ready to Become Successful Employees? A Comparative Analysis of Seven Countries
Öğrencilerimiz Başarılı Çalışan Olmaya Hazır mı? Yedi Ülkenin Karşılaştırmalı Analizi
  Vilmantė Kumpikaitė-Valiūnienė, İmran Aslan, Ewa Glinska, Antonio Mihi Ramirez, Ruth Alas
  Yükseköğretim Dergisi 2019;9(1):1-18
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 16, 2019
  doi:10.2399/yod.18.026
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (323 KB)
 
Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşleri: Açıköğretim Uygulamaları
The Views of Teacher Candidates Toward Distance Education: Open Education Practices
  Nazire Burçin Hamutoğlu, Gözde Sezen Gültekin, Merve Savaşçı
  Yükseköğretim Dergisi 2019;9(1):19-28
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Aralık / December 24, 2018
  doi:10.2399/yod.18.023
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (141 KB)
 
Öğrencilerin Bakış Açısından Öğretim Elemanlarının Sınıf İçindeki Etik Dışı Davranışları
Unethical Behaviors of Faculty Members in Classroom from the Perspective of Students
  Reyhan Gedik Dinç, Sıdıka Gizir
  Yükseköğretim Dergisi 2019;9(1):29-39
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Aralık / December 21, 2018
  doi:10.2399/yod.18.033
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (136 KB)
 
Akademisyenlerin Yabancı Dilde Sözlü İletişim Kurabilme Özyeterlik İnancı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Reliability and Validity of a Self-efficacy Instrument for Academics' oral Communication in a Foreign Language
  Ömer Özer, Özler Çakır, N. Bilge Uzun
  Yükseköğretim Dergisi 2019;9(1):40-48
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Aralık / December 7, 2018
  doi:10.2399/yod.18.024
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (137 KB)
 
Akademisyenliğe Yabancılaşma Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
The Alienation to Academicianship Scale Development: A Validity and Reliability Study
  Sevgi Yıldız, Devrim Alıcı
  Yükseköğretim Dergisi 2019;9(1):49-58
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Aralık / December 27, 2018
  doi:10.2399/yod.18.028
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (154 KB)
 
Akademisyenlerin İş Doyumu ve Etkileyen Faktörler
Academicians' Job Satisfaction and Effective Factors
  Ülfiye Çelikkalp, Münire Temel, Şebnem Bilgiç
  Yükseköğretim Dergisi 2019;9(1):59-66
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Şubat / February 8, 2019
  doi:10.2399/yod.18.031
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (130 KB)
 
Öğretim Elemanlarının Sosyobilimsel Konulara Yönelik Bilimsel Düşünme Alışkanlıklarının Karşılaştırılması
A Comparison of Academic Staff's Scientific Habits of Mind Regarding Socioscientific Issues
  Ali Kolomuç, Muammer Çalık
  Yükseköğretim Dergisi 2019;9(1):67-74
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Şubat / February 20, 2019
  doi:10.2399/yod.18.039
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (151 KB)
 
Uluslararası Öğrencilerin Türkiye'deki Yükseköğrenimi Değerlendirmesi: Azerbaycan Örneği
Analysis of the International Students' Views About Higher Education in Turkey: The Example of Azerbaijan
  Özlem Haskan Avcı, Muharrem Koç, Öznur Bayar
  Yükseköğretim Dergisi 2019;9(1):75-83
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 15, 2019
  doi:10.2399/yod.18.035
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (126 KB)
 
Turkish Public University Students' Views on the Quality of PhD Education in Nursing
Türkiye'deki Devlet Üniversitesi Öğrencilerinin Hemşirelikte Doktora Eğitimi Kalitesi ile İlgili Görüşleri
  Sevgisun Kapucu, Hülya Bulut
  Yükseköğretim Dergisi 2019;9(1):84-90
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Aralık / December 18, 2018
  doi:10.2399/yod.18.022
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (111 KB)
 
  Örnek Olay / Case Study
 
Sürdürülebilir Bir Kurumsal Akademik Arşiv Yönetimi: Doğuş Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi Deneyimi
Managing a Sustainable Institutional Repository: The Doğuş University Institutional Repository Experience
  Sönmez Çelik, Ramazan Çelik
  Yükseköğretim Dergisi 2019;9(1):91-102
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ocak / January 21, 2019
  doi:10.2399/yod.18.020
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (299 KB)
 
Örgün Yükseköğretim Kurumlarındaki Mahpus Öğrenciler: Akdeniz Üniversitesi Örneği
Prisoner-Students in the Higher Education Programmes: Akdeniz University Case
  Hasan Hüseyin Aygül, Alara Fulya Şensoy, Gökçe Çelik
  Yükseköğretim Dergisi 2019;9(1):103-124
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 16, 2019
  doi:10.2399/yod.18.038
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (201 KB)
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2022, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.