banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
 
 
Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue Yazı sayısı: 8 Item(s)
 
 
  Ampirik Araştırma / Empirical Research
 
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyelerinin Öğrenci İntihaline İlişkin Görüşleri
Views of Education Faculty Members on Student Plagiarism
  Ünal Deniz
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mayıs / May 30, 2020
  doi:10.2399/yod.19.513584
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (151 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Empirical Research
 
Yeni Tip Koronavirüs Pandemisi Döneminde Üniversitelerde Uzaktan Eğitim: Lisans Öğrencileri Kapsamında Bir Değerlendirme Çalışması
Distance Education at Universities during the Novel Coronavirus Pandemic: An Analysis of Undergraduate Students' Perceptions
  Engin Karadağ, Cemil Yücel
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mayıs / May 18, 2020
  doi:10.2399/yod.20.730688
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (238 KB)
 
  Örnek Olay / Case Study
 
Üniversite Öğrencilerinin Ödev Konusundaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi
An Analysis of University Students' Opinions about Homework Assignments
  Veda Yar Yıldırım
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mayıs / May 18, 2020
  doi:10.2399/yod.19.590878
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (210 KB)
 
  Derleme / Literature Review
 
Yeni Tip Koronavirüs'ün Türk Eğitim Politikaları Uygulamalarına Etkisi: Milli Eğitim Bakanlığının ve Yükseköğretim Kurulunun Yeni Düzenlemeleri
The Impact of the New Coronavirus on the Turkish Education Policy Practices: New Regulations of the Ministry of National Education and the Council of Higher Education
  Ebru Eren
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mayıs / May 15, 2020
  doi:10.2399/yod.20.716645
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (268 KB)
 
  Ampirik Araştırma / Empirical Research
 
Determinants of Students' Choice of Engineering Disciplines in India
Hindistan'da Farklı Mühendislik Dallarını Seçen Öğrencilerin Seçimlerini Belirleyen Faktörler
  Jandhyala B. G. Tilak
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mayıs / May 15, 2020
  doi:10.2399/yod.19.017000
  ÖZET | ABSTRACT | ENG PDF (200 KB)
 
  Derleme / Literature Review
 
Değişen Yükseköğretim Sistemini Sosyokültürel ve Mekânsal Bağlamlarda Yeniden Düşünmek
Reconsidering the Changing Higher Education System from Sociocultural and Spatial Perspectives
  Asım Mustafa Ayten, İbrahim Hakan Göver
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mayıs / May 14, 2020
  doi:10.2399/yod.19.512935
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (825 KB)
 
  Davetli Derleme / Invited Review
 
Türkiye'de Güçlenen Mesleki Eğitim Kapasitesinin Covid-19 ile Mücadeleye Katkısı
The Contribution of the Strengthened Capacity of Vocational Education and Training System in Turkey to the Fight against Covid-19
  Mahmut Özer
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mayıs / May 5, 2020
  doi:10.2399/yod.20.726951
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (125 KB) | ENG PDF (122 KB)
 
  Kitap Değerlendirmesi / Book Review
 
Kitap Değerlendirmesi: Faydasız Bilginin Faydası / Abraham Flexner, 2017
Book Review: Faydasız Bilginin Faydası / Abraham Flexner, 2017
  Kemal Bakır
  Yükseköğretim Dergisi; Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Mart / March 31, 2020
  doi:10.2399/yod.20.001
  ÖZET | ABSTRACT | TUR PDF (98 KB)
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.