banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 1, Sayı 1, Haziran 2011,
Sayfa: 17-24
  Derleme  
İstanbul için Ortak Aklı Belirlerken Bölgesel Kalkınmanın Yatay Keseni Olarak Yükseköğretim*
  Abdülmecit Karataş (E-mail)
İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri, İstanbul
*İstanbul Bölge Planı (2010-2013) Ajans personelinin 2010 yılındaki özverili çalışmaları sonucu ortaya çıktı. Kısa sürede bu önemli strateji belgesini hazırlayan tüm Ajans personeline ve bu çalışmaya katkı sağlayan Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi'ne teşekkür ederim.
Özet
Kalkınmanın en önemli bileşenlerinden olan beşeri sermayenin güçlendirilmesinin temelinde okulöncesinden başlayarak yükseköğretime kadar ulaşan, hayat boyu öğrenim stratejilerini belirlemiş güçlü bir eğitim sistemi yer almaktadır. Bu çalışmada beşeri sermayenin önemli belirleyicilerinden olan yükseköğretim konusu ve İstanbul'un bölgesel kalkınma süreci ile ilişkisi; 2023 Türkiye Vizyonu ile birlikte İstanbul'un bölgesel gelişme sürecinde yol gösterici ana doküman olarak hazırlanan 2010-2013 İstanbul Bölge Planının stratejileri ışığında tartışılacak ve bu stratejilerin hayata geçirilmesinde yükseköğretim konusunda yapılması gerekenler ele alınacaktır.
Anahtar Sözcükler: Analitik hiyerarşi yöntemi, bölgesel kalkınma, yükseköğretim.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.