banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 1, Sayı 1, Haziran 2011,
Sayfa: 25-33
  Derleme  
Yükseköğretim Finansman Politikasında Yeni Bir Yaklaşım: Maliyet Paylaşımı
  Filiz Gölpek (E-mail)
  Gazikent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü, Gaziantep
Özet
Bireylerin kazanma kapasiteleri ve iktisadi büyüme üzerinde eğitimin güçlü bir etkisinin bulunduğu konusunda görüş birliği içinde olan iktisatçılar, insana beşeri sermaye olarak yaklaşmışlardır. Bu yaklaşım, uluslararası standartlardaki bir eğitim hizmetinin üretilmesi için büyük fiziki sermaye yatırımları ile niteliği yüksek beşeri sermaye yatırımlarını artırmıştır.  Bu artış, geniş ölçekli eğitim yatırımları için sağlam ve sürekli mali kaynakların bulunmasını büyük önem ve öncelikli hale getirmiştir. Özellikle, iktisadi büyüme sürecinin hızlandırılması gerektiği gelişmekte olan ülkelerde kaynakların akılcı kullanımı büyük önem taşımaktadır. Yaşanan iktisadi krizler de eğitimin ağır maliyetini hafifletmek için yolların aranmasına neden olmuştur. Bu yollardan biri, yükseköğretim maliyetlerinin karşılanmasının kamu kaynaklarından bireylere kaydırılması şeklindedir. Buna göre, yükseköğretim hizmetinden birinci derecede yararlanan bireylerin ileride elde edeceği kazançlarına göre harcamalara katılması gerekir. Böyle bir tezi savunmanın etkinlik ile ilgili gerekçesi de vardır. Bu gerekçeye bağlı olarak, bu çalışmanın amacı, yükseköğretim finansman politikasında maliyet paylaşımını sağlayacak teknik bir çerçeve sunmaktır. Çalışmada önce, genel olarak, yükseköğretim finansman politikası ele alınmakta, daha sonra kavramsal çerçevede maliyet paylaşımı yöntemlerine kısaca değinilmektedir. Sonuç kısmında, bu çalışmanın amacına yönelik olarak önerilen yöntemlerden en uygun olanının hangisi olduğu konusunda genel bir görüş ortaya konulmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Etkinlik, finansman, maliyet paylaşımı, yükseköğretim.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.