banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 1, Sayı 1, Haziran 2011,
Sayfa: 34-44
  Derleme  
Cumhuriyet Dönemi Türk Yükseköğretiminde Rektör Seçimi ve Atamaları
  Durmuş Günay1 (E-mail), Muharrem Kılıç2
  1YÖK Yürütme Kurulu Üyesi, Ankara; 2Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Antalya
Özet
Cumhuriyet dönemi Türk Yükseköğretimi, ülkemizin olağanüstü siyasal koşullarında varlık bulan bir dizi tarihsel kırılmalar eşliğinde şekillenmiştir. Türk Yükseköğretimi, hem akademik ve hem de yönetsel anlamda kendi öz değerlerini ve geleneklerini üretebilme imkanına sahip olmamıştır. Otoriter ve vesayetçi algının hegemonyasına açık bir yükseköğretim alanının evrensel değerler üretecek bir kurumsal ve akademik kültür üretmesi imkansızdır. Bu çalışmada öncelikle, Darülfünun tecrübesinden başlayarak Cumhuriyet tarihinde Yükseköğretimin yönetiminin tayininde benimsenen usulleri tarihsel arkaplanda sunacağız. Daha sonra, 1982 Anayasası ile anayasal ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile yasal bir çerçeveye oturtulan rektör seçim ve ataması meselesine ilişkin tartışmalar çerçevesinde getirilen önerilere değinilecektir. Getirilen bu önerilerin kritiği eşliğinde meselenin çözümüne dair teorik bir çerçeve ortaya konulmaya çalışılacaktır. Yükseköğretimde tarihsel kırılmalara eşlik eden reform çabalarının olağandışı konjonktürel durumlardan dolayı sağlıklı bir fikri düzlemde gerçekleşmediği ortadadır. Bu yüzden yükseköğretim sistemimizin her türden asli ve arızi meselelerinin bu türden koşullanmışlıklardan bağımsız biçimde tartışma konusu yapılması anlamlıdır.
Anahtar Sözcükler: Rektör, rektör ataması, rektör seçimi, Türk Yükseköğretimi.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.