banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2019 Cilt 9
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 3, Sayı 1, Nisan 2013,
Sayfa: 12-21
Görüş
Geliş tarihi: 31 Ağustos 2012; Kabul tarihi: 17 Kasım 2012; Çevrimiçi yayın tarihi: 8 Nisan 2013
doi:10.2399/yod.13.003; Telif Hakkı © 2013, Deomed
Açık Dergi Sistemleri (ADS): Açık Kaynak Kodlu Dergi Yönetim ve Yayımlama Sistemi
Sönmez Çelik 1 (E-mail), Onur Buğan2
Doğuş Üniversitesi, 1Kütüphane ve Doğuş Üniversitesi Dergisi Yazı İşleri Müdürü, 2Kütüphane Müdür Yardımcısı, İstanbul
Özet
Akademik dergiler, bilimsel araştırma sonuçlarının kısa sürede yayımlanmasına aracılık etmek suretiyle, bilginin paylaşılmasına, araştırma sonuçlarının kalıcılığının sağlanmasına ve bu yolla bilimin gelişmesine katkı sağlamada önemli rol oynayan bir yayın türüdür. Bilimin rehberliğinde dünyaya açılmak, içinde bulunduğu topluma ulaşabilmek, onların değişen ve gelişen taleplerine öncülük etmek için dergi yayımcıları, araştırmacıların özgün bilimsel makalelerini uluslararası yayımcılık ilkeleri doğrultusunda yayımlamak amacındadır. Dergilerin yayım sürecindeki iş ve işlemlerin, uluslararası alanda kabul görmüş bir dergi yönetim ve yayımlama sistemi aracılığıyla yapılması çok önemlidir. Bilginin paylaşımı için uygun ortamların geliştirilmesi ile akademik ve kamusal araştırmaların kalitesinin artırılması amacıyla Kamu Bilgi Projesi çerçevesinde geliştirilen Açık Dergi Sistemleri bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Açık Dergi Sistemleri, açık erişim, dergi otomasyon sistemleri, dergi yayımlama, dergi yönetimi, elektronik dergi yayımcılığı.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.