banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 3, Sayı 3, December 2013,
Sayfa: 165-168
Derleme
Geliş tarihi: 6 Mayıs 2013; Kabul tarihi: 17 Temmuz 2013; Çevrimiçi yayın tarihi: 12 Aralık 2013
doi:10.2399/yod.13.017; Telif Hakkı © 2013, Deomed
Daha İyi Tıp Eğitimi İçin Tartışılan Güncel Görüşler
Zeynep Solakoğlu1, Feyza Darendeliler2(E-mail)
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, 1Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, 2Dekan Yardımcısı, İstanbul
Özet
Tıp fakültelerinde mezuniyet öncesi eğitimin daha iyi yapılabilmesi için ulusal ve uluslararası kurumlarda çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Tıp eğitiminin sistematik, probleme dayalı, temel ve klinik bilimler arasında dikey ve yatay entegrasyon sağlanmış, insan bilimleri ile entegre, topluma dayalı, seçmelilerle zenginleştirilmiş, öğrenci merkezlilik ilkeleri temelinde yapılması vurgulanmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Eğitim yöntemleri, ölçme değerlendirme, tıp eğitimi.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.