banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 5, Sayı 2, Ağustos 2015,
Sayfa: 103-111
Derleme
Geliş tarihi: 24 Aralık 2014; Kabul tarihi: 19 Nisan 2015; Çevrimiçi yayın tarihi: 14 Mart 2016
doi:10.2399/yod.15.008; Telif Hakkı © 2015, Deomed
Üniversite seçim süreci: Modeller ve süreci etkileyen faktörler üzerine bir literatür taraması
Oya Tamtekin Aydın (E-mail)
İstanbul Bilgi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü, İstanbul
Özet
Yükseköğretim alanında artan rekabet, son yıllarda birçok akademik çalışmaya konu olmuştur. Bu konuda yapılan araştırmalarda, genellikle, yüksek-öğretim kurumları arasındaki rekabetin, öğrenci sayısını ve araştırma fonlarını arttırmak, nitelikli öğretim görevlileri bulmak ve mali kaynaklar elde etmek üzerine olduğu vurgulanmıştır. Bu çalışma ile üniversiteler arasındaki rekabetin önemli bir parçası olan "öğrenci sayısındaki artış" konusuyla bağlantılı olarak, yükseköğretime aday öğrenciler için zor ve önemli bir dönem olan üniversite seçim sürecine odaklanılmıştır. Makalede, konuyla ilgili yazın olabildiğince ayrıntılı bir şekilde taranmıştır. İlk olarak, aday öğrencilerin üniversite seçim kararı, "ekonomik modeller, sosyolojik modeller, karma modeller ve pazarlama yaklaşımı" başlıkları altında dört modelle açıklanmıştır. Ardından, süreçte etkili olan dokuz ana faktör (referans grupları, aileler, üniversitenin ünü ve özellikleri, kişisel faktörler, üniversitenin yeri, mezuniyet sonrası iş bulma olasılığı, üniversitenin ücreti, üniversitenin sağladığı burs imkânları ve üniversite hakkında bilgi toplanılan kaynaklar) modellerden bağımsız olarak ortaya konulmuştur. Çalışmanın sonunda ilgili yazın temel alınarak kavramsal bir çerçeve elde edilmiştir. Elde edilen bu kavramsal çerçevenin, öğrenci sayılarını arttırmak için izleyecekleri politikalar ve geliştirecekleri stratejiler konusunda, üniversite yöneticilerine yardımcı olması beklenmektedir.
Anahtar Sözcükler: Faktörler, modeller, üniversite seçim süreci, yükseköğretim.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.