banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 5, Sayı 3, Aralık 2015,
Sayfa: 113-117
Görüş
Geliş tarihi: 7 Haziran 2015; Kabul tarihi: 30 Haziran 2015; Çevrimiçi yayın tarihi: 31 Aralık 2016
doi:10.2399/yod.15.012; Telif Hakkı © 2015, Deomed
Tıp Fakültelerinde Akademik Personel Seçimi ve Akademik Personeli Geliştirme Kriterleri
Beyza Özçınar1 (E-mail), Ateş Kadıoğlu2, Mehmet Bilgin Saydam3
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı; 2Üroloji Anabilim Dalı; 3Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul
Özet
Tüm dünyada tıp eğitiminde Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu'nun (World Federation for Medical Education) global standartları yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı; İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nin (İTF) mevcut akademik personelinin çeşitliliğini, dünyada önde gelen tıp fakültelerinin akademik personel özelliklerini de inceleyerek karşılaştırmak ve analiz yapmaktır. Çalışmada, 2012 Shanghai sınıflamasına göre tıp eğitiminde dünyada ilk sıralarda yer alan üniversitelerden, Harvard Üniversitesi, UCSF (University of California San Francisco), Johns Hopkins Üniversitesi, UCLA (University of California Los Angeles), Stanford Üniversitesi ve Cambridge Üniversitelerinin web sayfaları detaylı olarak incelenerek değerlendirmeye alındı. Altı üniversitenin tıp fakültelerinin web sayfalarında yer alan, anabilim dallarındaki akademik personelin lisans düzeyinde eğitim çeşitliliği, sayısı, akademik unvanları gözden geçirildi. Genel bakışla temel bilimlerin bazılarında tıp dışı akademik personelin %50'nin üzerinde olduğu saptandı. Anesteziyoloji, genel cerrahi, kalp damar cerrahisi, transplantasyon gibi cerrahi klinik bilimlerde hizmet veren (hasta tedavisinden sorumlu olan) akademik personelin İstanbul Tıp Fakültesi'nde tümünün, diğer üniversitelerde çok büyük çoğunluğunun tıp fakültesi mezunu olduğu ve ilgili alanda tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış oldukları görüldü. Psikiyatri anabilim dallarında Doctor of Philosophy (PhD) unvanı olan farklı uzmanlık alanlarından kişilerin oranının %8-56 arasında değişmekte olduğu, bu oranın İTF ve Stanford'da en düşük olduğu tespit edildi. Sadece İTF Halk Sağlığı Anabilim Dalında, tıp fakültesi mezunu olmayan, ilgili branşlarda PhD'lerini tamamlamış uzmanların oranının dünyada önde gelen üniversitelere benzer olduğu saptandı. Bu sonuçlar, dünyada önde gelen üniversitelerinin, -cerrahi branşlardaki monolitik eğilim dışında- mozaik kadro yapısıyla, farklı displinlerden akademik personelle klinik, eğitim-öğretim, araştırma hizmeti verdiğini göstermektedir. Ülkemizde klinik bilimlerde tıp dışı farklı uzmanlık alanlarından kişiler ile multidisipliner sağlık hizmeti sunulmasına rağmen, akademik kadroda PhD'si olanlara hizmet imkanı tanınmadığı anlaşılmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Akademik personel, uzmanlık, doktora, tıp fakültesi.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.