banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2021 Cilt 11
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 8, Sayı 2, Ağustos 2018,
Sayfa: 188-199
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 22 Eylül 2017; Kabul tarihi: 22 Nisan 2018; Çevrimiçi yayın tarihi: 8 Ağustos 2018
doi:10.2399/yod.18.025; Telif Hakkı © 2018, Deomed
Yükseköğretime Geçiş Sınavının Sınıflama Tutarlılığının Farklı Yöntemlerle Elde Edilen Kesme Puanlarına Göre İncelenmesi
Erdem Boduroğlu1, Devrim Alıcı2 (E-mail)
1Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme ve Değerlendirme Merkezi, Niğde; 2Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı, Mersin
Özet
Bireylerin ve bir toplumun geleceğine yön veren yüksek riskli sınavlarda geçerli olan standartlar (kesme puanı ya da baraj puan); başarılı/başarısız, geçti/kaldı gibi sınıflamaların güvenilir ve geçerli bir biçimde gerçekleştirilmesi açısından önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada, ülkemizde üniversite giriş sınavlarında dikkate alınan kesme puanına (180.00) dayalı olarak adaylar hakkında verilen "lisans yerleştirme sınavına girebilir/giremez" şeklindeki kararların tutarlılığının, Sınır Grup, Karşıt Grup ve İşlem Karakteristik Eğrisi yöntemi elde edilen kesme puanlarının sınıflama tutarlıkları ile karşılaştırmalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın verileri, on ikinci sınıfta öğrenim görmekte olan ve 2015 Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) katılan 167 adaydan ve bu adayları değerlendiren yedi uzmandan elde edilmiştir. Sınav öncesinde uzmanlardan, adayların 2015 YGS'de başarılı olarak ikinci aşama sınavı olan Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) girip giremeyeceği hakkında görüş alınmış ve bu görüşler doğrultusunda adaylar "barajı geçer/geçemez" ve "sınırda" olmak üzere sınıflandırılmıştır. Sınav sonrasında, adayların 2015 YGS'de aldıkları farklı puan türlerinden en yüksek olanı, uzman görüşleriyle karşılaştırılmıştır. Analiz aşamasında, öncelikle uzmanlar arası uyum incelenmiş, daha sonra farklı yöntemler aracılığıyla ayrı ayrı kesme puanları elde edilmiştir. Araştırmanın bulguları, farklı yöntemlerle elde edilen kesme puanlarının birbirine yakın değerler verdiğini; YGS kesme puanı ölçütüne göre tüm yöntemlerle elde edilen kesme puanlarının sınıflama tutarlılığı indekslerinin yüksek olduğunu; uzman görüşleri ölçüt olarak alındığı durumda ise sınıflama tutarlılığı indekslerinin daha düşük sonuçlar verdiğini ortaya koymuştur. Yükseköğretim Kurulu 2018 yılından itibaren uygulanmak üzere, üniversite giriş sınav sisteminde yeni bazı düzenlemelere gitmiş ve iki oturumlu tek aşamalı bir sınav uygulamasına geçiş yapılmıştır. Yeni sistemde lisans yerleştirme sınavı olarak planlanan Alan Yeterlik Testi!ne girebilmenin koşulu yine ilk oturumdaki testten "en az 180.00 puan almış olmak" şeklindedir. Kesme puanının değişmemesi nedeniyle, araştırma bulgularının yeni sınav düzenlemesi ile ilgili tartışmalara farklı bir bakış açısı sunması beklenmektedir.
Anahtar Sözcükler: Karşıt grup, kesme puanı, ROC analizi, sınıflama tutarlılığı, sınır grup, standart belirleme, yükseköğretim giriş sınavı
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2022, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND4.0) License.