banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 8, Sayı 2, Ağustos 2018,
Sayfa: 200-206
Kavramsal Araştırma
Geliş tarihi: 19 Ocak 2017; Kabul tarihi: 28 Temmuz 2017; Çevrimiçi yayın tarihi: 27 Haziran 2018
doi:10.2399/yod.17.023; Telif Hakkı © 2018, Deomed
Türkiye'de Eczacılık Alanında Lisansüstü Eğitiminin Bugünü ve Geleceği
Yağmur Kılıçdağı, Gülbin Özçelikay (E-mail)
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı, Ankara
Özet
Türkiye'de lisansüstü eğitim, Cumhuriyet öncesi kurulan Eczacılık Okulu'nda başlamıştır. Ancak eczacılık fakülteleri kurulmaya başlandıktan sonra, ilk doktora tezi İstanbul Üniversitesi'nde yapılmıştır. Bu çalışmada, Türkiye'deki eczacılık alanında lisansüstü öğretim yapan programlara ve üniversitelere göre mezun ve mevcut öğrenci sayıları dağılımı belirlenerek, gelecekte eczacılık fakültelerinin akademik personel ihtiyacını karşılama durumları tartışılacaktır. Bu çalışmanın materyalini, Türkiye'de eczacılık alanında lisansüstü eğitim veren sağlık bilimleri enstitülerinden alınan veriler ve eczacılık fakültelerinden alınan mevcut akademik personel dağılımları oluşturmaktadır. Eczacılık alanında bugüne kadar, en fazla lisansüstü mezun veren üniversite, Ankara Üniversitesi; 2016 yılı itibari ile en fazla lisansüstü öğrencisi olan üniversite ise Marmara Üniversitesi'dir. En fazla lisansüstü eğitim veren program Farmasötik Kimya, şu anda en fazla öğrencisi olan ise Farmakognozi Anabilim Dalıdır. 2007 yılında eczacılık alanında lisansüstü öğrenci sayısı 763 iken 2016 yılı Mayıs ayında 3608'e ulaşmıştır. Mevcut akademik personel dağılımına bakıldığında ise yeni açılan ve açılacak eczacılık fakültelerine akademik personel yetiştirmenin acil ihtiyaç olduğu görülmektedir. Türkiye'de 2023 yılında 9500 eczacı fazlalığı olacağı düşünüldüğünde, yeni eczacılık fakültelerinin açılmaması, üniversitelerin eczacılık fakültelerinde özellikle ihtiyaç olan yeni lisansüstü programların açılması ve mevcut lisansüstü eğitim programlarının niteliğini artırmak üzere teşvik edici önlemlerin alınması gerekmektedir.
Anahtar Sözcükler: Eczacılık, lisansüstü eğitim, öğretim üyesi
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.