banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 8, Sayı 2, Ağustos 2018,
Sayfa: 234-246
Derleme
Geliş tarihi: 1 Kasım 2017; Kabul tarihi: 12 Ocak 2018; Çevrimiçi yayın tarihi: 3 Ağustos 2018
doi:10.2399/yod.17.028; Telif Hakkı © 2018, Deomed
Dünya Üniversite Kütüphanelerinde Mükemmellik Örnekleri ve Gelecek
Pervin Bezirci (E-mail)
İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı, İstanbul
Özet
Ülkelerin gelişimi ve bilgi üretiminde öncü rolünü üstlenmiş durumda olan üniversitelerin kütüphaneleri de bu rolün önemli bir paydaşı hatta baş aktörüdürler. Elbette, toplumların sahip olduğu pek çok yapıyı değiştiren bilişim teknolojilerinden üniversite kütüphaneleri de nasibini almıştır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin ilerlemesiyle birlikte, akademik kütüphaneler de günümüzde köklü bir değişim geçirmektedir. Kullanıcılarının sürekli değişen ihtiyaçlarını karşılamak ve 21. yüzyılda da var olmaya devam etmek için akademik kütüphaneler yeni roller üstlenmiş bulunmaktadır. Bu çalışmada, dünyanın çeşitli ülkelerinde hizmet veren, değişime ayak uydurmayı başarmış, ideal özelliklere sahip bazı üniversite kütüphaneleri örneğinde, günümüzde yaşanan değişim ve gelecekte yaşanabilecek muhtemel değişiklikler konusunda tespitler yapılmakta ve öneriler sunulmaktadır. Çalışmanın amacı, yerinde incelemeler, yüz yüze ve e-posta yolu ile görüşmeler, internet ve literatür sentezine dayalı olarak, üniversite kütüphanelerinin dinamik süreçlerini tanımlayan bir çerçeve oluşturmak ve Türkiye için ideal üniversite kütüphanesi modelini ortaya koyabilmektir. Kütüphaneler, akademik kurumlarda eğitim-öğretim etkinliklerini ve araştırmaları doğrudan destekleyen önemli bir araçtır ve bu yüzden üniversiteyi oluşturan ögeler arasında vazgeçilmez bir yeri vardır. Dünya standartlarına uygun ve sürdürülebilir hizmet verebilmeleri için ülkemizde ihtiyaç duyulan destek ve koşullar sağlanmalıdır.
Anahtar Sözcükler: Akademik kütüphane, dünya, Türkiye, üniversite kütüphanesi
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.